+31 (0)13 8504506 info@gameonlinemarketing.com

Privacy- en cookie​verklaring

Baas over je eigen privacy

Home 5 Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Game Online Marketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mingersbergstraat 15, 5045 EM Tilburg, telefoon +31 (0)13 8504506, website: gameonlinemarketing.com. Game is de functionaris Gegevensbescherming van Game Online Marketing. Je kunt hem bereiken via info@gameonlinemarketing.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Game Online Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Maar niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hiermee kun je het verzamelen van gegevens over kinderen voorkomen zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gameonlinemarketing.com, om deze informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Game Online Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Game Online Marketing verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Wanneer jij persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken niet verstrekt, kunnen wij jouw goederen niet thuis bezorgen of retour nemen en kunnen wij je betaling alleen contant verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Game Online Marketing neemt nooit besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om genomen besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Game Online Marketing) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Game Online Marketing zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. Wij verzamelen alleen jouw gegevens om doelen te realiseren. Volgens de bewaarplicht van de belastingdienst bewaren wij maximaal zeven jaar de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Personalia
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Game Online Marketing verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Game Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Game Online Marketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie bestaat uit opgeslagen tekstbestand dat de browser zal aanmaken tijdens het eerste bezoek aan de website met jouw computer, tablet of smartphone. Game Online Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voor het onthouden van jouw voorkeursinstellingen.

Via onze website plaatsen wij een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen bij een wettelijke verplichting voor Google, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt anonimiseren wij zo veel mogelijk. Jouw IP-adres zullen wij niet meegeven en Google maakt deze niet openbaar. De informatie zal Google overbrengen naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten.

We gebruiken deze cookies voor een goede geoptimaliseerde en werkende website. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden kan via de instellingen van jouw browser tegen het opslaan van cookies. Daarnaast kun je alle opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Game Online Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens die wij hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gameonlinemarketing.com. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Game Online Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris Gegevensbescherming of via info@gameonlinemarketing.com.

Meer rendement?