+31 (0)13 8504506 info@gameonlinemarketing.com

Privacy- en cookie‚Äčverklaring

Baas over je eigen privacy

Home 5 Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website gameonlinemarketing.com.

Als je deze website bezoekt en/of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden gebruikt, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer van Game Online Marketing. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten die via deze website zijn besteld en deze disclaimer, hebben de voorwaarden van deze producten en diensten voorrang.

Gebruik van de website van Game Online Marketing

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Game Online Marketing doet haar best om deze website zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden en maakt daarbij gebruik van betrouwbare bronnen. Toch kan Game Online Marketing niet garanderen dat de geboden informatie juist, volledig en actueel is. Game Online Marketing kan ook niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal werken. Game Online Marketing wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website af.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Game Online Marketing links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Game Online Marketing worden aanbevolen. Game Online Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Game Online Marketing niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op gameonlinemarketing.com worden getoetst aan een aantal criteria. Voor weblinks van derden gelden de volgende criteria en reglement:

Criteria

De website vertegenwoordigt een instantie die – naar het oordeel van Game Online Marketing – op enigerlei wijze bijdraagt of kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van Game Online Marketing.

De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van Game Online Marketing en de inhoud op gameonlinemarketing.com.

De landingpagina van de website (de pagina waarop je via de weblink terechtkomt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons)gegevens) en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.

  • De website bevat actuele informatie.
  • De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder technische problemen).
  • De website bevat geen illegale of schadelijke inhoud (zoals bijvoorbeeld virussen, phishing-pogingen of illegale downloads).
  • De website respecteert de privacy van de gebruikers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • De website bevat geen discriminerende of haatzaaiende uitingen.

Tot slot is het belangrijk dat de website regelmatig wordt bijgewerkt en onderhouden om de bovenstaande criteria te blijven waarborgen en de gebruikservaring te verbeteren.

Meer rendement?